Kriz Yönetimi

Aktüel Marka kriz yönetimi hizmetleri kapsamında markanın Basın Bülteni Servisi, Garantili Basın Bülteni Dağıtımı Hizmetlerini icra eder!..
Aktüel Marka, projesini uyguladığı Marka’nın karşılaşabileceği krizleri öngörü ile analiz eder!..

Hiç beklenilmedik bir anda firmaların karşısına çıkan Marka’nın hedeflerini ciddi oranda sekteye uğratan, işleyiş biçimini tehdit eden ve özellikle marka imajını olumsuz etkileyen, gözden düşüren ve güven duygusunu yitirmesine neden olan ve acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme çalışmalarının yapılması gerektiği durumda Aktüel Marka olarak çalıştığımız projelerin yanındayız!..

Kriz Yönetimi hizmetlerimiz kapsamında başlıca yaptığımız faaliyetler:

  • Marka’nın karşılaşabileceği krizleri öngörü ile analiz etmek,
  • Krizi yönetmek ve kriz iletişimi uygulamak,
  • Kriz yönetimine dair projeleri üretip personel için el kitabı hazırlamak,
  • Kriz sırasında üçüncü gruplarla ilişkileri yürütmek,
  • Kriz süresince basın ve medya ilişkilerini yürütmek, 
  • Kriz iletişimi eğitimi vermek ve uygulamak!..