Medya İlişkileri Yönetimi

Aktüel Marka, medya ilişkileri bağlamında markanın hedef kitle nezdinde algısını oluşturur, yönetir, güçlendirir!.
Medya İlişkileri Yönetimi kapsamında Aktüel Marka, çok sayıda farklı uygulamalar icra eder!..

Aktüel Marka, medya ilişkileri bağlamında markanın hedef kitle nezdinde algısını oluşturur, yönetir, güçlendirir!.. Hedef kitleye, istenilen mesajların verilmesi için Marka’nın beklentilerinden hareketle planlar hazırlar!..

Medya İlişkileri Yönetimi kapsamında Aktüel Marka’nın yaptığı bazı çalışmalar:

  • Medya ve basın bülteni stratejileri belirlemek, yazmak, dağıtmak,
  • Özel haberler ve röportajlar düzenlemek,
  • Marka’nın sözcüleri ve yöneticileri için gerekli medya eğitimi vermek,
  • Marka’nın ihtiyacına yönelik hedef mecraları belirlemek,
  • Basın toplantıları ve buluşmalarını yapmak,
  • Medya satın almalar yaparak aktif etkileşim içerisinde tutmak,
  • Marka’nın medya ilişkilerini düzenlemek, basın toplantılarını gerçekleştirmek,
  • Marka’nın hedef ve ihtiyacına yönelik özel projeler geliştirmek, uygulamak, medya ile iletişime sokmak!..