Basın Bülteni Servisi

Basın Bülteni Nedir?

Basın Bülteni kısaca; alanında uzman kişiler tarafından şirketin amaç ve hedeflerini kamuoyu ile paylaştıkları ve belirli bir disiplin dahilinde yazılmış olan fotoğraf, video veya yazı içerikleri ile desteklenmiş 5N +1K prensibi ile basın ile paylaşılan halkla ilişkiler aracıdır.

Basın Bülteni, genel itibari ile PR Şirketi tarafından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile firma ve şirketlerin yaptıkları faaliyetleri kamuoyu ile paylaşması şeklinde gerçekleşir.

Basın Bülteni bir diğer ifade ile kamuoyu ile bir şekilde iletime geçmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin paylaşmak istediği haberlerin medya mensuplarına iletilmesinde kullanılan en önemli araçtır.

Uzmanları tarafından disipline edilerek yazılan Basın Bülteni, hem kamuoyunu bilgilendirir, hem de PR faaliyetlerinde bulunarak Basın Bülteni Servisi yapan tarafın istekleri doğrultusunda bilgilendirmelerin gerçekleşmesi sağlanmış olur.

Basın Bülteni’nin Özellikleri

Basın Bülteni, PR Şirketleri tarafından bir ihtiyacı giderecek nitelikte olmalıdır. Basın Bülteni’nin en temel özelliği belirli bir konuda muhatabının ihtiyacı olan bilgiyi aktarmasıdır.

Bir medya pazarlaması da olan advertorial haber niteliğinde Basın Bülteni alışmalarında son derce dikkatli olmalı, gereğinden fazla abartılı reklam içeren ifadeler kullanımında kaçınılmalıdır.

Medya pazarlaması argümanlarından olan advertorial haberler kıvamında hazırlandığında hem güncel bilgi paylaşımı yapılmış olur hem de amaca yönelik çalışmanın sonucu hedefte gerçekleşmiş olur.

Bir Basın Bülteni hazırlanmasında Basın Bülteni’nin Özelllikleri son derece önemlidir. Bu nedenle Basın Bülteni hazırlanırken mutlaka, içerik, üslup ve biçimsel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bununla birlikte gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayınlanması amacıyla haber değeri oluşturulabilecek basın bülteni hazırlanabilecek konulardan bazıları şöyle sıralayabilir:

 • Ekonomiye dair finans ve kredi koşullarındaki değişimler
 • Piyasaya ve sektörde yeni çıkan ürünler
 • Piyasada bulunan ürünün fiyatındaki değişiklikler (özellikle indirimler) gündemde yer alır
 • AR-Ge (Araştırma-Geliştirme) faaliyetleri ve bu yöndeki gelişmeler
 • Ürünün, hizmetin, yöneticilerin veya çalışanların aldığı ödüller ve ödül törenleri
 • Düzenlenen yarışmalar, organizasyonlar, etkinlikler
 • Herhangi bir kuruma yeni seçilen üst düzey yöneticiler
 • Şirketle ve Holdinglerin yönetim kurulundaki değişiklikler ve toplantılar
 • Kurumlar veya işletmeler arasındaki yeni anlaşmalar
 • Firmaları, şirketlerin, kurum ve kuruluşların, kuruluş yıl dönümleri
 • Kurulacak fabrikanın, yapılacak okulun vb. temel atma törenleri
 • Kurum ve kuruluşların düzenlediği konferanslar, seminerler ve özel toplantılar
 • Gerçekleştirilen sergilerin açılışları ve içerikleri
 • Yöneticilerinin önemli konulardaki görüşleri (işsizlik, enflasyon vb.)
 • Yapılan yeni atamalar
 • İhracata yönelik özellikle yurt dışından alınan büyük siparişler

Basın Bülteni Servisi

Basın Bülteni’nin hedef kitlesi ile buluşması için bu işi yapan PR Şirketlerine ihtiyaç vardır. Tam da bu noktada PR Şirketleri devreye girerek gerek kendi bünyelerinde hazırladıkları Basın Bülteni’ni veya hizmet almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin basın bültenlerini basın mensupları ile buluşturmaya aracılık ederler.

PR Şirketi, Basın Bülteni Hizmeti alan kişinin amaçları doğrultusunda hazırlanmış olan kamuoyu durumu anlamında da gelen Basın Bülteni çalışmasını gerek bire bir gerekse kendi veri tabanlarındaki basın mensupları adreslerine göndererek mecralarda yer alması konusunda faaliyetlerde bulunurlar.

Ancak her gün basın mensuplarının iletişim kanallarını yüzlerce hatta binlerce haber düşer. Bu durum adeta Basın Bülteni bombardımanı şeklindedir. Çünkü her PR Şirketi kendi basın bülteninin kısıtlı olan haber mecralarında en iyi şekilde yer almasını ister. Fakat Basın mensuplarının tüm Basın Bülteni Dağıtımı yapan PR Şirketleri’nin haberleri okuyamaz.

İşte tam da burada PR şirketlerinin sahip olduğu özel yetenekler devreye girerek basın mensupları ile gerekli iletişim kurulur ve nitelikli haber içeriklerinin mecralarda yer almalarını tesis ederler.

Basın Bülteni Dağıtımı

Basın Bülteni yazılması sonrasında gerçekleşen Basın Bülteni Servisi yani bir diğer adı ile Basın Bülteni Dağıtımı sürecinde PR Şirketleri son derece dikkatli hareket ederler.

Her Basın Bülteni her basın mensubuna gönderilmez. Basın mensuplarının uzmanlık alanları da aynı tıp hekimleri gibi farklı farklıdır.  Basın Bülteni Dağıtımı sürecinde PR Şirketleri haber niteliği taşıyan çalışmasını uzmanlık alanı ile ilgili basın mensupları ile paylaşarak hem basın mensuplarının bilgi kaynağını genişletmeyi amaçlar hem de Basın Bülteni’nin garanti yansımasına yönelik önemli bir çalışmayı başarı ile tamamlamış olur.

PR Şirketi veya PR Şirketleri tarafından Basın Bülteni Servisi şeklinde Basın Bülteni Dağıtımı yapılan  basın bültenlerinin mecralarda yer alması için Basın Bülteni’nin aşırı reklam içermemesi ve hedef kitlenin ihtiyacı olan bilgiyi aktarması son derece dikkate alınması gereken bir konudur.

 

Aktüel Marka:
Basın Bülteni
Basın Bülteni Dağıtımı
Basın Bülteni Nedir? PR Şirketi
Basın Bülteni Servisi
Halkla İlişkiler
PR Firması
PR Şirketleri

Basın Bülteni Nedir?

Basın Bülteni kısaca; alanında uzman kişiler tarafından şirketin amaç ve hedeflerini kamuoyu ile paylaştıkları ve belirli bir disiplin dahilinde yazılmış olan fotoğraf, video veya yazı içerikleri ile desteklenmiş 5N +1K prensibi ile basın ile paylaşılan halkla ilişkiler aracıdır.

Basın Bülteni, genel itibari ile PR Şirketi tarafından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile firma ve şirketlerin yaptıkları faaliyetleri kamuoyu ile paylaşması şeklinde gerçekleşir.

Basın Bülteni bir diğer ifade ile kamuoyu ile bir şekilde iletime geçmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin paylaşmak istediği haberlerin medya mensuplarına iletilmesinde kullanılan en önemli araçtır.

Uzmanları tarafından disipline edilerek yazılan Basın Bülteni, hem kamuoyunu bilgilendirir, hem de PR faaliyetlerinde bulunarak Basın Bülteni Servisi yapan tarafın istekleri doğrultusunda bilgilendirmelerin gerçekleşmesi sağlanmış olur.

Basın Bülteni’nin Özellikleri

Basın Bülteni, PR Şirketleri tarafından bir ihtiyacı giderecek nitelikte olmalıdır. Basın Bülteni’nin en temel özelliği belirli bir konuda muhatabının ihtiyacı olan bilgiyi aktarmasıdır.

Bir medya pazarlaması da olan advertorial haber niteliğinde Basın Bülteni alışmalarında son derce dikkatli olmalı, gereğinden fazla abartılı reklam içeren ifadeler kullanımında kaçınılmalıdır.

Medya pazarlaması argümanlarından olan advertorial haberler kıvamında hazırlandığında hem güncel bilgi paylaşımı yapılmış olur hem de amaca yönelik çalışmanın sonucu hedefte gerçekleşmiş olur.

Bir Basın Bülteni hazırlanmasında Basın Bülteni’nin Özelllikleri son derece önemlidir. Bu nedenle Basın Bülteni hazırlanırken mutlaka, içerik, üslup ve biçimsel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bununla birlikte gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayınlanması amacıyla haber değeri oluşturulabilecek basın bülteni hazırlanabilecek konulardan bazıları şöyle sıralayabilir:

 • Ekonomiye dair finans ve kredi koşullarındaki değişimler
 • Piyasaya ve sektörde yeni çıkan ürünler
 • Piyasada bulunan ürünün fiyatındaki değişiklikler (özellikle indirimler) gündemde yer alır
 • AR-Ge (Araştırma-Geliştirme) faaliyetleri ve bu yöndeki gelişmeler
 • Ürünün, hizmetin, yöneticilerin veya çalışanların aldığı ödüller ve ödül törenleri
 • Düzenlenen yarışmalar, organizasyonlar, etkinlikler
 • Herhangi bir kuruma yeni seçilen üst düzey yöneticiler
 • Şirketle ve Holdinglerin yönetim kurulundaki değişiklikler ve toplantılar
 • Kurumlar veya işletmeler arasındaki yeni anlaşmalar
 • Firmaları, şirketlerin, kurum ve kuruluşların, kuruluş yıl dönümleri
 • Kurulacak fabrikanın, yapılacak okulun vb. temel atma törenleri
 • Kurum ve kuruluşların düzenlediği konferanslar, seminerler ve özel toplantılar
 • Gerçekleştirilen sergilerin açılışları ve içerikleri
 • Yöneticilerinin önemli konulardaki görüşleri (işsizlik, enflasyon vb.)
 • Yapılan yeni atamalar
 • İhracata yönelik özellikle yurt dışından alınan büyük siparişler

Basın Bülteni Servisi

Basın Bülteni’nin hedef kitlesi ile buluşması için bu işi yapan PR Şirketlerine ihtiyaç vardır. Tam da bu noktada PR Şirketleri devreye girerek gerek kendi bünyelerinde hazırladıkları Basın Bülteni’ni veya hizmet almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin basın bültenlerini basın mensupları ile buluşturmaya aracılık ederler.

PR Şirketi, Basın Bülteni Hizmeti alan kişinin amaçları doğrultusunda hazırlanmış olan kamuoyu durumu anlamında da gelen Basın Bülteni çalışmasını gerek bire bir gerekse kendi veri tabanlarındaki basın mensupları adreslerine göndererek mecralarda yer alması konusunda faaliyetlerde bulunurlar.

Ancak her gün basın mensuplarının iletişim kanallarını yüzlerce hatta binlerce haber düşer. Bu durum adeta Basın Bülteni bombardımanı şeklindedir. Çünkü her PR Şirketi kendi basın bülteninin kısıtlı olan haber mecralarında en iyi şekilde yer almasını ister. Fakat Basın mensuplarının tüm Basın Bülteni Dağıtımı yapan PR Şirketleri’nin haberleri okuyamaz.

İşte tam da burada PR şirketlerinin sahip olduğu özel yetenekler devreye girerek basın mensupları ile gerekli iletişim kurulur ve nitelikli haber içeriklerinin mecralarda yer almalarını tesis ederler.

Basın Bülteni Dağıtımı

Basın Bülteni yazılması sonrasında gerçekleşen Basın Bülteni Servisi yani bir diğer adı ile Basın Bülteni Dağıtımı sürecinde PR Şirketleri son derece dikkatli hareket ederler.

Her Basın Bülteni her basın mensubuna gönderilmez. Basın mensuplarının uzmanlık alanları da aynı tıp hekimleri gibi farklı farklıdır.  Basın Bülteni Dağıtımı sürecinde PR Şirketleri haber niteliği taşıyan çalışmasını uzmanlık alanı ile ilgili basın mensupları ile paylaşarak hem basın mensuplarının bilgi kaynağını genişletmeyi amaçlar hem de Basın Bülteni’nin garanti yansımasına yönelik önemli bir çalışmayı başarı ile tamamlamış olur.

PR Şirketi veya PR Şirketleri tarafından Basın Bülteni Servisi şeklinde Basın Bülteni Dağıtımı yapılan  basın bültenlerinin mecralarda yer alması için Basın Bülteni’nin aşırı reklam içermemesi ve hedef kitlenin ihtiyacı olan bilgiyi aktarması son derece dikkate alınması gereken bir konudur.

 

Aktüel Marka:
Basın Bülteni
Basın Bülteni Dağıtımı
Basın Bülteni Nedir? PR Şirketi
Basın Bülteni Servisi
Halkla İlişkiler
PR Firması
PR Şirketleri