Ekibimiz

Aktüel Marka ve Basın Bülteni Ekibi.

Aktüel Marka üzerinde çalıştığı her proje için ekip heyecanını, çalışma azmi ve üretilen fikirleri ilk günkü gibi sürekli dinç tutar.

Aktüel Markanın ekip felsefesi; klasik PR anlayışından çıkartılan kazanımların yanı sıra nitelikli içerik kaynağı ile markanın geçmişinden hareketle, bugünü icra edilir ve geleceğinin temelleri atılırı kapsamaktadır.

Bu konsepte Aktüel Marka Ekibi, nero pazarlama dinamikleri doğrultusunda marka merkezli,  hızlı analiz eden, hızlı düşünen  sektörel gelişmeleri yakından takip eden bir ruhla çalışır.

İletişimin ruhunu analiz eden Aktüel Marka Ekibi, çalıştığı markaya dair önerilerde bulunur. Aktüel Marka Ekibi, nicelikten daha çok niteliği önemser ve önceler!.. Marka’nın, hedeflerine ulaşabilmesi için oluşturulan her türlü iletişim ve pazarlama planını icra eder, Marka bilinirliğinin ve marka bağlılığı oluşturur, Markanın istenilen stratejide algılanılmasını sağlar!..

Aktüel Marka Ekibi, en başta marka lideri nezdinde gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarıyla markanın müşterileri, yatırımcıları, çalışanları, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşları kapsamında daha güvenilir ve sürdürülebilir bir yere getirerek kurumsal itibarı muhafaza eder.

Aktüel Marka Ekibi, medya ilişkileri bağlamında markanın pazarda/hedef kitle nezdinde algısını oluşturur, yönetir, güçlendirir. Hedef kitleye, istenilen mesajların verilmesi için markanın beklentilerinden hareketle planlar hazırlar.

Aktüel Marka Ekibi, markanın kurumsal itibarını yükseltir ve tanınma/beğeni oranını artırır, sosyal ve stratejik paydaşlar nezdinde iş ve iletişim hedefleri çerçevesinde iletişim faaliyetleri gerçekleştirir.

Aktüel Marka Ekibi, kriz yönetimi çerçevesinde düzenli gündem ve sektör analizleri ile, markanın itibarına olumsuz etki edecek konuları belirler, önlem alır ve bu yönde çalışmalar yapar.

Aktüel Marka Ekibi, satışları artırmak ve desteklemek amacıyla; marka farkındalığını artırır, marka ve ürün imajının geliştirir, hedef kitlenin ilgisini çekecek aktiviteler düzenler, tüketici sadakatini dinamik tutar ve tüm satış disiplinlerini icar eder.

Aktüel Marka Ekibi, hedef kitleye ihtiyaç duyulan doğru mesajların ulaştırılması, hedeflenen algının yerleşmesi veya mevcut algılamanın sağlamlaştırılmasını tesis eder. Bu yönde markanın ihtiyaçları doğrultusunda iletişim hedeflerine uygun, hedef odaklı, geliştirici, ilerletici sponsorluk projelerini üretir ve icra eder.

Aktüel Marka Ekibi, markanın şirket içi çalışan ve işverenlerin arasındaki etkili iletişimi analiz eder, planlar aksayan yönlerini düzeltir. Marka’nın çalışanlarının, marka değerleri ve kültürünü benimsemesi ve markaya bağlılığını arttırır. Bu bağlamda;  marka bünyesinde etkin bir iletişim sistemini kurar,  marka felsefesi çalışanlar üzerinde tesis ederek üretkenlik ve motivasyonu artırır.

Aktüel Marka Ekibi, felsefesi doğrultusunda markanın, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlığı hedef kitle tarafından tesis edilerek, markanın etik, sosyal sorumluluk sahibi yaklaşımı kamuoyu tarafından dikkati çekilir.  Bu meyanda kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra markanın faaliyet gösterdiği veya göstermek istediği alanlardaki Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde, marka algısına yönelik uygun sosyal sorumluk projeleri üretir ve icra eder.

 

Aktüel Marka, basın bülteni servisi, garantili basın bülteni dağıtımı hizmetleri yanı sıra; Medya İlişkileri Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk, Organizasyon gibi çok sayıda faaliyetlerde bulunur!..