Reklam / Medya Satın Alma

Medya planlaması yaparak verilmek istenilen mesajın amacına ulaşmasını sağlar. Bu kapsamda Marka'nın ihtiyacı olan basın bülteni servisi, garantili basın bülteni dağıtımı hizmetleri icra eder!..
Aktüel Marka, reklam ve medya satın alma hizmetlerinde bulunur!.

Aktüel Marka, projesi üzerinde çalıştığı Marka’nın ihtiyacına yönelik planlamalar yaparak reklam ve medya satın alma hizmetlerinde bulunur!..

Reklam ve Medya Satın Alma Hizmetleri kapsamında yaptığımız faaliyetlerden bazıları:

  • Üretilen reklamların ve çalışmaların medya satın alma ile yazılı, görsel ve dijital medyalarda ve mecralarda görünürlüğünü sağlamak,
  • Satış odaklı uygulama, marka bilinirliği arttırma, kurumsal kimlik oluşturma veya sosyal farkındalık gibi Marka’nın amacına yönelik hedef mesaj senaryoları belirleyip performans odaklı görünürlük sağlamak,
  • Marka ihtiyaçları ve sektör değerlendirmesi bağlamında medya planlaması yaparak verilmek istenilen mesajın amacına ulaşmasını sağlamak!..